תג:

פרשת כי תצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה  פרשת השבוע יש בה שבעה ועשרים מצוות עשה וארבעים ושמונה מצוות לא תעשה....