תג:

המלאך מג'רבה

מאמר זה נמסר ע"י בנה יעקב כהן הי"ו