תג:

למנוחת הנפטרים חודש אייר

רבי שמשון אבוקארא זצ"ל.-תקכ"ט א' רבי משה שלום זצ"ל-תקס"ו  ב'-רבי משה זקן מאזוז...

חודש אייר

 החודש השני לסדר החודשים מניסן, והשמיני לחודשי השנה מתשרי. הוא לעולם חסר כ"ט יום, וראש חודש...