פרשת בא

  נצטווינו בפרשה תשעה מצוות עשה ואחד עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: 1.     ...

פרשת וארא

  כבר ספרנו בפרשה הקודמת שפרעה לא הסכים לשחרר את ישראל ולהיפך הגביר את השעבוד ויצו ה' יתברך...

פרשת שמות

  מסופר על שעבוד מצרים בגזרת בין הבתרים כתיב "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו...

פרשת ויחי

    פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל ששים ושלש שלחו...

פרשת ויגש

  בפרשה הקודמת ספרנו על תעלולי יוסף שהעליל על אחיו כדי לדעת אם אחיו מתחרטים על שמכרו אותו...

פרשת מקץ

  כבר ספרנו ששר המשקים שכח להזכיר את יוסף ולהוציאו מהכלא וזה בשביל שבטח בבשר ודם שצדיק...

פרשת וישב

מסופר שאחר שניצול יעקב מעשו והלך אצל אביו באה אליו צרת יוסף. יוסף היה בן 17 שנה והיה רואה את...

פרשת וישלח

  נצטווינו המצוה השלישית והיא מצוה שלא לאכול גיד הנשה. מסופר אחר שחזר יעקב אבינו מחרן...

פרשת ויצא

כבר ספרנו בפרשה הקודמת שיצחק שלח את יעקב לחרן אצל לבן לקחת מבנותיו אשה ויעקב שמע בקול אביו...

פרשת תולדות

אחר שספרה לנו התורה סיפור אברהם אבינו מתחיל ספור יצחק אבינו התחתן בן ארבעים שנה עם רבקה ורבקה...