פרשת ויצא

כבר ספרנו בפרשה הקודמת שיצחק שלח את יעקב לחרן אצל לבן לקחת מבנותיו אשה ויעקב שמע בקול אביו...

פרשת תולדות

אחר שספרה לנו התורה סיפור אברהם אבינו מתחיל ספור יצחק אבינו התחתן בן ארבעים שנה עם רבקה ורבקה...

הודעה

גולשים יקרים. הנהלת האתר "תוניסיה מורשת" שמחה לפתוח בפניכם "צוהר" לפרסום מאמרים...

פרשת חיי שרה

  מסופר שמתה שרה אמנו וכבר כתבנו את זה בפרשה הקודמת עיין שם ויבא אברהם מהר המוריה לספד...

פרשת וירא

  מסופר שביום השלישי למילתו של אברהם אבינו שאז פצע המילה קשה וכואב מאוד היה אברהם עומד על...

פרשת לך לך

    נצטווינו המצוה השנייה והיא המילה. מסופר כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה אמר לו ה' יתברך...

פרשת נח

  מסופר בפרשה שהיו בני דורו של נח רעים וחטאים לה' מאוד והקש ששבר את גב הגמל עד שהחליט ה'...

בראשית

  נצטווינו בפרשה מאת ה' יתברך המצוה הראשונה שעל האדם לקיים והיא מצות פריה ורביה פירוש שעל...

וזאת הברכה

  מסופר שקודם פטירת משה רבינו ברך משה רבינו את בני ישראל כל שבט ושבט קבל ברכה לעצמו חוץ...

פרשת האזינו

  משה רבינו הוכיח אותנו בפרשה הקודמת ויאמר לנו אם נלך בדרך ה' יתברך לשמור מצוותיו ולהתרחק...