פרשת מקץ

  כבר ספרנו ששר המשקים שכח להזכיר את יוסף ולהוציאו מהכלא וזה בשביל שבטח בבשר ודם שצדיק...

פרשת וישב

מסופר שאחר שניצול יעקב מעשו והלך אצל אביו באה אליו צרת יוסף. יוסף היה בן 17 שנה והיה רואה את...

פרשת וישלח

  נצטווינו המצוה השלישית והיא מצוה שלא לאכול גיד הנשה. מסופר אחר שחזר יעקב אבינו מחרן...

פרשת ויצא

כבר ספרנו בפרשה הקודמת שיצחק שלח את יעקב לחרן אצל לבן לקחת מבנותיו אשה ויעקב שמע בקול אביו...

פרשת תולדות

אחר שספרה לנו התורה סיפור אברהם אבינו מתחיל ספור יצחק אבינו התחתן בן ארבעים שנה עם רבקה ורבקה...

הודעה

גולשים יקרים. הנהלת האתר "תוניסיה מורשת" שמחה לפתוח בפניכם "צוהר" לפרסום מאמרים...

פרשת חיי שרה

  מסופר שמתה שרה אמנו וכבר כתבנו את זה בפרשה הקודמת עיין שם ויבא אברהם מהר המוריה לספד...

פרשת וירא

  מסופר שביום השלישי למילתו של אברהם אבינו שאז פצע המילה קשה וכואב מאוד היה אברהם עומד על...

פרשת לך לך

    נצטווינו המצוה השנייה והיא המילה. מסופר כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה אמר לו ה' יתברך...

פרשת נח

  מסופר בפרשה שהיו בני דורו של נח רעים וחטאים לה' מאוד והקש ששבר את גב הגמל עד שהחליט ה'...