פרשת נצבים וילך

  נצטווינו שני מצוות עשה והם המצוות האחרונות שכתבה אותם התורה: א} בחול מועד סוכות בשנה שאחר...

פרשת כי תבא

  נצטווינו 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ללמוד פרשת בכורים כשאדם נוטע אילן...

פרשת כי תצא

  .נצטווינו בפרשה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לעשות דין יפת תואר. ב} לתלות...

פרשת שופטים

      פרשת שופטים נצטווינו בפרשה 14 מצוות עשה ו27 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} למנות...

פרשת ראה

  בפרשה נצטווינו 17 מצוות עשה ו37 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} להסיר העבודה זרה והנגררים...

פרשת עקב

  נצטווינו ששה מצוות עשה ושניים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לברך ברכת המזון אחר אכילת...

פרשת ואתחנן

  נצטווינו בפרשה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ליחד שם ה' יתברך בלי...

פרשת דברים

      נצטווינו בפרשה שני מצוות לא תעשה והן: א} לא למנות דיין שאינו הגון אלא ממנים...

פרשת מטות מסעי

      נצטווינו 3 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לעשות דין הפרת נדרים....

פרשת בלק

 כשהגיעו בני ישראל לגבול מואב ולא נלחמו איתם ולא עשו להם בני ישראל כלום אבל מואב רצה להורגם...