קטגוריה: Uncategorized

וזאת הברכה

  מסופר שקודם פטירת משה רבינו ברך משה רבינו את בני ישראל כל שבט ושבט קבל ברכה לעצמו חוץ...

פרשת האזינו

  משה רבינו הוכיח אותנו בפרשה הקודמת ויאמר לנו אם נלך בדרך ה' יתברך לשמור מצוותיו ולהתרחק...

פרשת נצבים וילך

  נצטווינו שני מצוות עשה והם המצוות האחרונות שכתבה אותם התורה: א} בחול מועד סוכות בשנה שאחר...

פרשת כי תבא

  נצטווינו 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ללמוד פרשת בכורים כשאדם נוטע אילן...

פרשת כי תצא

  .נצטווינו בפרשה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לעשות דין יפת תואר. ב} לתלות...

פרשת שופטים

      פרשת שופטים נצטווינו בפרשה 14 מצוות עשה ו27 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} למנות...

פרשת ראה

  בפרשה נצטווינו 17 מצוות עשה ו37 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} להסיר העבודה זרה והנגררים...

פרשת עקב

  נצטווינו ששה מצוות עשה ושניים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לברך ברכת המזון אחר אכילת...

פרשת ואתחנן

  נצטווינו בפרשה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ליחד שם ה' יתברך בלי...

פרשת דברים

      נצטווינו בפרשה שני מצוות לא תעשה והן: א} לא למנות דיין שאינו הגון אלא ממנים...