קטגוריה: שליחים-שדרי"ם

שלוחי ארץ ישראל בתוניס

  בס"ד השלוחים-שדרי"ם השלוחים נקראו שדרי"ם "שלוחי דרבנן".עיקר תפקידם היה גיוס...