קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת כי תשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבעה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת תצוה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה של השבוע הזה הפסוק אמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך...

פרשת תרומה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו...

פרשת משפטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת, אחרי שספרה לנו התורה איך נברא העולם, ואיך נברא אדם...

פרשת יתרו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלש מצוות עשה וארבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...

פרשת בשלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה שהיא שלא נצא ביום השבת מחוץ לתחום...

פרשת בא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ואחת עשרה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת וארא

פרשת השבוע מספרת כשהקב"ה רצה להוציא בנ"י ממצרים ושלח משה רבינו לומר לפרעה להוציאם, ופרעה...

פרשת ויחי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל...

פרשת ויגש

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת אחר שנמצא הגביע של יוסף באמתחת בנימין ושבו השבטים...