קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת ואתחנן

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם א}...

פרשת דברים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות לא תעשה א} אין מניחים דיין שאינו הגון ר"ל...

פרשת מטות ומסעי

  פרשיות השבוע יש בהם שלושה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לעשות דיני הפרת...

פרשת פינחס

פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה והם: א} לעשות דיני נחלות מי הוא הקודם ובכללה שהבכור יקח שני...

פרשת שלח לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שני מצוות עשה ואחת מצוה לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת בהעלותך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה מצוות עשה ושני מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} טמא...

פרשת במדבר

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שהקב"ה צוה למשה רבינו שיפקוד עם ישראל הוא...

פרשת בהר בחוקותי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה עשר מצוות עשה ושבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה...

פרשת אמור

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה עשרים וארבעה מצוות עשה ושלושים ותשע מצוות לא תעשה....

פרשת ויקהל פקודי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה, והיא הבית דין לא ישפטו משפט מות בשבת,...