קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת תולדות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה אחרי שהכתוב סיפר לנו על חיי אברהם אבינו ועל יצחק שהתחתן ברבקה הפרשה...

פרשת וירא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שאברהם אבינו היה מקיים מצות הכנסת אורחים באהבה...

פרשת לך לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה, ומספרת כשאברהם...

פרשת נח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שבימי נח האנשים היו עושים הרבה עוונות והקב"ה כעס...

מוסר לפרשת בראשית

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה המצוה הראשונה שצונו הקב"ה שהאדם צריך לו להתחתן...

שבת וחוה"מ סוכות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בשבת זו קוראים בס"ת בפרשת ראה אתה אומר אלי הכתובה בפרשת כי תשא שבה...

חג הסוכות

חג הסוכות צונו השי"ת לעשותו מחמת כשהשי"ת הוצאנו ממצרים עשה לנו שבעה עננים סבובים בנו...

פרשת האזינו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת השבוע משה רבינו אומר לנו דברי מוסר שנירא את ה'. משה רבינו מעיד...

פרשת וילך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת וילך כתוב שני מצוות האחרונים הכתובים בתורה שהם צריכים כל ישראל...

פרשת נצבים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת נצבים מספרת שמשה רבינו מצוינו לירא את ה' ולא יהיה לנו הטוב רק...