קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת בהעלותך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה מצוות עשה ושני מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} טמא...

פרשת במדבר

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שהקב"ה צוה למשה רבינו שיפקוד עם ישראל הוא...

פרשת בהר בחוקותי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה עשר מצוות עשה ושבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה...

פרשת אמור

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה עשרים וארבעה מצוות עשה ושלושים ותשע מצוות לא תעשה....

פרשת ויקהל פקודי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה, והיא הבית דין לא ישפטו משפט מות בשבת,...

פרשת כי תשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבעה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת תצוה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה של השבוע הזה הפסוק אמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך...

פרשת תרומה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו...

פרשת משפטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת, אחרי שספרה לנו התורה איך נברא העולם, ואיך נברא אדם...

פרשת יתרו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלש מצוות עשה וארבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...