קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת כי תצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבעה ועשרים מצוות עשה וארבעים ושמונה מצוות לא תעשה....

פרשת שופטים

מאת חי כמוס מאזוז פרשת השבוע יש בה ארבע עשר מצוות עשה ושבעה ועשרים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...

פרשת ראה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה. מצוות...

פרשת עקב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת ואתחנן

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם א}...

פרשת דברים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות לא תעשה א} אין מניחים דיין שאינו הגון ר"ל...

פרשת מטות ומסעי

  פרשיות השבוע יש בהם שלושה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לעשות דיני הפרת...

פרשת פינחס

פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה והם: א} לעשות דיני נחלות מי הוא הקודם ובכללה שהבכור יקח שני...

פרשת שלח לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שני מצוות עשה ואחת מצוה לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת בהעלותך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה מצוות עשה ושני מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} טמא...