קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת חיי שרה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת כששרה שמעה שיצחק אבינו לא נקרב לקרבן ובמקומו נקרב...

פרשת וירא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שאברהם אבינו היה מקיים מצות הכנסת אורחים באהבה...

פרשת לך לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה, ומספרת כשאברהם...

פרשת נח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שבימי נח האנשים היו עושים הרבה עוונות והקב"ה כעס...

פרשת נצבים וילך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת נצבים מספרת שמשה רבינו מצוינו לירא את ה' ולא יהיה לנו הטוב רק...

פרשת כי תבא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלשה מצוות עשה ושלשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת כי תצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבעה ועשרים מצוות עשה וארבעים ושמונה מצוות לא תעשה....

פרשת שופטים

מאת חי כמוס מאזוז פרשת השבוע יש בה ארבע עשר מצוות עשה ושבעה ועשרים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...

פרשת ראה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה. מצוות...

פרשת עקב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...