קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת ויחי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל...

פרשת ויגש

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת אחר שנמצא הגביע של יוסף באמתחת בנימין ושבו השבטים...

פרשת מקץ

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע שעבר ספרה לנו שיוסף היה בבית הסוהר והיו עמו שר המשקים ושר...

פרשת וישב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שיעקב אבינו סיים חשבונו עם לבן ועשו, הלך לשבת לפני...

פרשת וישלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת כששב יעקב אבינו מאצל לבן ונכנס לארץ ישראל שלח מלאכים...

פרשת ויצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת השבוע שעבר הכתוב ספר לנו שיצחק אבינו ורבקה אמנו אמרו ליעקב שילך...

פרשת תולדות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה אחרי שהכתוב סיפר לנו על חיי אברהם אבינו ועל יצחק שהתחתן ברבקה הפרשה...

פרשת וירא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שאברהם אבינו היה מקיים מצות הכנסת אורחים באהבה...

פרשת לך לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה, ומספרת כשאברהם...

פרשת נח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שבימי נח האנשים היו עושים הרבה עוונות והקב"ה כעס...