קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת משפטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת, אחרי שספרה לנו התורה איך נברא העולם, ואיך נברא אדם...

פרשת יתרו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלש מצוות עשה וארבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...

פרשת בשלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה שהיא שלא נצא ביום השבת מחוץ לתחום...

פרשת בא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ואחת עשרה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת וארא

פרשת השבוע מספרת כשהקב"ה רצה להוציא בנ"י ממצרים ושלח משה רבינו לומר לפרעה להוציאם, ופרעה...

פרשת ויחי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל...

פרשת ויגש

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת אחר שנמצא הגביע של יוסף באמתחת בנימין ושבו השבטים...

פרשת מקץ

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע שעבר ספרה לנו שיוסף היה בבית הסוהר והיו עמו שר המשקים ושר...

פרשת וישב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שיעקב אבינו סיים חשבונו עם לבן ועשו, הלך לשבת לפני...

פרשת וישלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת כששב יעקב אבינו מאצל לבן ונכנס לארץ ישראל שלח מלאכים...