קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת צו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ותשע מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת כי תשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבעה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת תצוה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה של השבוע הזה הפסוק אמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך...

פרשת תרומה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו...

פרשת בשלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה שהיא שלא נצא ביום השבת מחוץ לתחום...

פרשת שמות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על השעבוד של מצרים אחר שנפטר האחרון שבשבטים שהוא לוי...

פרשת ויחי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל...

פרשת ויגש

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת אחר שנמצא הגביע של יוסף באמתחת בנימין ושבו השבטים...

פרשת ויצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת השבוע שעבר הכתוב ספר לנו שיצחק אבינו ורבקה אמנו אמרו ליעקב שילך...

פרשת תולדות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה אחרי שהכתוב סיפר לנו על חיי אברהם אבינו ועל יצחק שהתחתן ברבקה הפרשה...