קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת אמור

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה עשרים וארבעה מצוות עשה ושלושים ותשע מצוות לא תעשה....

פרשת ויקהל פקודי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה, והיא הבית דין לא ישפטו משפט מות בשבת,...

פרשת כי תשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבעה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת תצוה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה של השבוע הזה הפסוק אמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך...

פרשת תרומה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו...

פרשת משפטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת, אחרי שספרה לנו התורה איך נברא העולם, ואיך נברא אדם...

פרשת יתרו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלש מצוות עשה וארבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:...

פרשת בשלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה שהיא שלא נצא ביום השבת מחוץ לתחום...

פרשת בא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ואחת עשרה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת וארא

פרשת השבוע מספרת כשהקב"ה רצה להוציא בנ"י ממצרים ושלח משה רבינו לומר לפרעה להוציאם, ופרעה...