קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת ויחי

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל...

פרשת ויגש

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת אחר שנמצא הגביע של יוסף באמתחת בנימין ושבו השבטים...

פרשת ויצא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בפרשת השבוע שעבר הכתוב ספר לנו שיצחק אבינו ורבקה אמנו אמרו ליעקב שילך...

פרשת תולדות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה אחרי שהכתוב סיפר לנו על חיי אברהם אבינו ועל יצחק שהתחתן ברבקה הפרשה...

פרשת חיי שרה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת כששרה שמעה שיצחק אבינו לא נקרב לקרבן ובמקומו נקרב...

פרשת וירא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שאברהם אבינו היה מקיים מצות הכנסת אורחים באהבה...

פרשת לך לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה, ומספרת כשאברהם...

פרשת נח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת שבימי נח האנשים היו עושים הרבה עוונות והקב"ה כעס...

פרשת נצבים וילך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת נצבים מספרת שמשה רבינו מצוינו לירא את ה' ולא יהיה לנו הטוב רק...

פרשת כי תבא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שלשה מצוות עשה ושלשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...