קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת קרח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה חמשה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת שלח לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שני מצוות עשה ואחת מצוה לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת בהעלותך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה מצוות עשה ושני מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} טמא...

פרשת נשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה הפרשה ממשיכה לספור את החשבון בפרשת במדבר ספרה את בני ישראל והלויים עד...

פרשת צו

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ותשע מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת כי תשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבעה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת תצוה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה בתחילת הפרשה של השבוע הזה הפסוק אמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך...

פרשת תרומה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו...

פרשת בשלח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה מצוה אחת לא תעשה שהיא שלא נצא ביום השבת מחוץ לתחום...

פרשת שמות

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת על השעבוד של מצרים אחר שנפטר האחרון שבשבטים שהוא לוי...