קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת ראה

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה. מצוות...

פרשת עקב

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת ואתחנן

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם א}...

פרשת דברים

מאת חי כמוס מאזוז פרשת השבוע יש בה שתי מצוות לא תעשה א} אין מניחים דיין שאינו הגון ר"ל יש לו...

פרשת פינחס

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה והם: א} לעשות דיני נחלות מי הוא הקודם...

פרשת בלק

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע מספרת כשישראל הגיעו לפני ערי מואב ללא להלחם עמהם ולא לדבר...

פרשת קרח

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה חמשה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת שלח לך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה שני מצוות עשה ואחת מצוה לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת בהעלותך

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו בפרשה שלושה מצוות עשה ושני מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} טמא...

פרשת נשא

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה הפרשה ממשיכה לספור את החשבון בפרשת במדבר ספרה את בני ישראל והלויים עד...