קטגוריה: פרשת-השבוע

פרשת ויחי

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה  פרשת השבוע מספרת אחרי היסורים שנענש בהם יעקב אבינו מבניו עד...

פרשת ויגש

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע שעבר הכתוב ספר לנו על העלילות של יוסף שעשאם עם...

פרשת מקץ

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע שעבר ספרה לנו שיוסף היה בבית הסוהר והיו עמו שר המשקים...

פרשת וישב

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע מספרת שיעקב אבינו סיים חשבונו עם לבן ועשו, הלך...

פרשת וישלח

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע יש בה המצוה השלישית שכתבה אותה התורה, והיא שאסור...

פרשת ויצא

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה  בפרשת השבוע שעבר הכתוב ספר לנו שיצחק אבינו ורבקה אמנו אמרו...

פרשת תולדות

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    אחרי שהכתוב סיפר לנו על חיי אברהם אבינו ועל יצחק שהתחתן...

פרשת וירא

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע מספרת שאברהם אבינו היה מקיים מצות הכנסת אורחים...

פרשת לך לך

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה,...

פרשת נח

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע מספרת שבימי נח האנשים היו עושים הרבה עוונות...