קטגוריה: פרשת-השבוע

פרשת ויחי

    פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל ששים ושלש שלחו...

פרשת ויגש

  בפרשה הקודמת ספרנו על תעלולי יוסף שהעליל על אחיו כדי לדעת אם אחיו מתחרטים על שמכרו אותו...

פרשת מקץ

  כבר ספרנו ששר המשקים שכח להזכיר את יוסף ולהוציאו מהכלא וזה בשביל שבטח בבשר ודם שצדיק...