למנוחת -הנפטרים

למנוחת הנפטרים חודש סיון

  רבי יעקב מוהדאר זצ"ל-תקכ"ז    רבי יצחק אלחאייך זצ"ל-תקס"ב א'   רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י זצ"ל-תר"ז א'   רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תפ"ג ב'   רבי נסים חורי זצ"ל-תש"נ ב'  רבי שלמה נטף זצ"ל-תרנ"ז ה'   רבי פרץ מימון זצ"ל-תשנ"ב ו'    רבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל-תשל"ד ח'    רבי יעקב סלוירה זצ"ל-תרס"ד י' …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש אייר

      רבי אליהו גאביזון (הגדול) זצ"ל-תקנ"ה  רבי שמשון אבוקארה זצ"ל-תקכ"ט רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תק"ל (בן אחיו של ז.י.) א' רבי יוסף זרקא זצ"ל-תקנ"ח א' רבי משה שלום זצ"ל-תקס"ו  ב'-רבי משה זקן מאזוז זצ"ל-תרע"ה ב' רבי דוד חיים פיתוסי זצ"ל-הת"ר  ב'- רבי סאסי הכהן זצ"ל-תשס"ד ג'-רבי יוסף הכהן זצ"ל-תרי"ח ז'-רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש ניסן

רבי אליה חי וזאן זצ"ל תרמ"ב רבי אברהם כייאט זצ"ל תקמ"ו  א' רבי שמריה קאטריואס זצ"ל תקל"ד ב' רבי אליהו דוד מאזוז זצ"ל תשמ"ג ב' רבי שלום שמאמא זצ"ל תרס"ג ג' רבי נסים הכהן זצ"ל תשס"ח ו' רבי ישועה צפג' זצ"ל תרכ"ג ו' רבי מכלוף יאנה זצ"ל תשנ"ח ט' רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש שבט

ה' רבי יעקב כהן (השני) זצ"ל-תשי"ט ז' –   רבי אברהם חיים בורג'ל(השני) זצ"ל-תרנ"ד ח' רבי יצחק לומברוזו ז.י זצ"ל-תקי"ד ח' –  רבי יצחק טייב זצ"ל-תק"ץ ח'-   רבי עקיבא אביטבול זצ"ל-תשי"ט ח' רבי יעקב עזרייה זצ"ל-תרפ"ה ט' רבי נתן בר יעקב וזאן זצ"ל-תרצ"ו י'-     רבי רחמים חי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש טבת

    א' רבי יוסף אלמערבי זצ"ל א' רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל-תקל"ה א' רבי חזקיה חדאד זצ"ל-תשס"ו ב' רבי יעקב אבוקארה זצ"ל תש"א ג' רבי יעקב הכהן גדישא זצ"ל-תר"ע ד' רבי מצליח מימון זצ"ל-תשמ"ט ה' רבי יהודה הלוי זצ"ל-תר"ט ו' רבי משה שמאמא זצ"ל-תרמ"ב ו' רבי אברהם עלוש זצ"ל-תרס"ג …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים כסלו

    א' רבי אברהם הכהן טנוג'י חודרייה זצ"ל-תרל"ח א'   רבי אברהם עידאן זצ"ל-תרע"ז א'   רבי דוד (דידו) עידאן זצ"ל-תשט"ז ב'   רבי יצחק בוכריס זצ"ל-תש"מ ד'   רבי רפאל צבאן זצ"ל-תשנ"ה ד' רבי ישראל הכהן טנוג'י זצ"ל-תר"ס ה'  רבי מרדכי הכהן גנונה זצ"ל-תרמ"ו ח'  רבי אברהם לומברוזו (השני) בנו של ז.י …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש מרחשוון

א' רבי פנחס דמרי זצ"ל-תרמ"א א'  רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל-תקנ"ב ב' רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל -תקנ"ד.(השני) ט' רבי משנה פיתוסי זצ"ל-תרכ"ו י' רבי מכלוף נסים  דידי  זצ"ל- תשל"ט י"ב  יוסף בריח זצ"ל- תשע"ט. ט"ו רבי מעתוק מאזוז זצ"ל-תש"נ ט"ו רבי רחמים חדאד זצ"ל-תרע"ב י"ח רבי ראובן ביתאן זצ"ל-תשט"ו י"ח …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש תשרי

ן   א'   רבי יצחק הכהן זצ"ל-תרע"ט  א' רבי יעקב שמאמה זצ"ל-תרכ"ה ב'   רבי משה כהן זצ"ל-תרכ"ג ג'   רבי שמעון גז זצ"ל-תשס"ד ד'   רבי אברהם לומברוזו (5)זצ"ל-תרמ"א ד' רבי שאול נטף (2)זצ"ל-תרמ"ב ד.   רבי יעקב חי גז (השני) זצ"ל-תרע"ב ז'   רבי יוסף ברבי זצ"ל-תרע"ט ח'   רבי יצחק בר דוד בונאן …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש אלול

א' רבי ראובן ביתאן זצ"ל א' רבי רחמים מעתוק דמרי זצ"ל ג' רבי חומאני עלוש זצ"ל ג' רבי יצחק צדקיה זצ"ל (תוניס) ה' רבי מסיעד מהדאר זצ"ל ה' רבי משה עידאן זצ"ל ח' רבי דידו דוד הכהן זצ"ל י"ד רבי זכריה יונה זצ"ל ט"ו רבי משה פיתוסי זצ"ל ט"ו רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש אדר

א' רבי כמוס חדאד זצ"ל-מדנין א' רבי מנחם מאזוז זצ"ל ב' רבי יצחק אלמאליח זצ"ל-תוניס ה' רבי יוסף בוכריס זצ"ל-זרזיס ה' רבי שושן הכהן זצ"ל ה' רבי אברהם לומברוזו זצ"ל ז' רבי שלום שמעוני זצ"ל-גפסא י' רבי דוד בונאן זצ"ל י"ב רבי יצחק צרור זצ"ל י"ד רבי צמח צרפתי זצ"ל …

קרא עוד »