קטגוריה: למנוחת -הנפטרים

למנוחת הנפטרים חודש מנחם אב

א'    רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י זצ"ל-תקצ"ג א'    רבי מרדכי זגרון זצ"ל-תשכ"ט ב'...

למנוחת הנפטרים חודש תמוז

א' רבי צבי דידי זצ"ל- תש"מ א' רבי נסים חורי זצ"ל (תיטואן) ג' רבי דוד הכהן יהונתן...

למנוחת הנפטרים חודש סיון

    רבי יצחק אלחאייך זצ"ל-תקס"ב א'  רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י (רבי חוגה מגדורה)...

למנוחת הנפטרים חודש אייר

רבי שמשון אבוקארא זצ"ל.-תקכ"ט א' רבי יוסף זרקא זצ"ל-תקנ"ח א' רבי משה שלום...

למנוחת הנפטרים חודש ניסן

רבי אליהו חי וזאן זצ"ל-תרמ"ד רבי אברהם כייאט זצ"ל-תקמ"ו  א' -רבי שמריה קאטריואס...

למנוחת הנפטרים בחודש אדר

א' רבי כמוס חדאד זצ"ל-מדנין -תרפ"ו א' רבי מנחם מאזוז זצ"ל-תרכ"ח א' רבי משה ר' עלוש...

למנוחת הנפטרים בחודש שבט

  ה' רבי יעקב כהן (השני) זצ"ל -תשי"ט  ז' רבי אברהם חיים בורג'ל (השני) זצ"ל-תרנ"ד ח' רבי...

למנוחת הנפטרים בחודש טבת

  א' רבי יוסף אלמערבי זצ"ל א' רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל-תקל"ה א' רבי חזקיה חדאד...

למנוחת הנפטרים כסלו

  א' רבי אברהם הכהן טנוג'י חדרייה זצ"ל-תרל"ח א'   רבי אברהם עידאן זצ"ל-תרע"ז א'...

למנוחת הנפטרים חודש מרחשוון

  א' רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל-תקנ"ב ב' רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל -תקנ"ד י"ב ר' יוסף...