יוסי פרי

אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.

סיפורה של משפחת אמרוסי

  הפעם, זו אינה תגובה, זהו הסיפור המובטח על שורשיה של משפחתנו – אמרוסי, עמרוסי או עמרוצי...

פרשת בשלח

  נצטווינו מצוה לא תעשה אחת והיא: שלא ללכת מחוץ לעיר יותר משנים עשר ק"מ אבל חכמינו זכרונם...

פרשת בא

  נצטווינו בפרשה תשעה מצוות עשה ואחד עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: 1.     ...

פרשת וארא

  כבר ספרנו בפרשה הקודמת שפרעה לא הסכים לשחרר את ישראל ולהיפך הגביר את השעבוד ויצו ה' יתברך...

פרשת שמות

  מסופר על שעבוד מצרים בגזרת בין הבתרים כתיב "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו...

פרשת ויחי

    פרשת השבוע מספרת על פטירת יעקב אבינו ע"ה. יעקב אבינו כשהגיע לגיל ששים ושלש שלחו...

פרשת ויגש

  בפרשה הקודמת ספרנו על תעלולי יוסף שהעליל על אחיו כדי לדעת אם אחיו מתחרטים על שמכרו אותו...

פרשת מקץ

  כבר ספרנו ששר המשקים שכח להזכיר את יוסף ולהוציאו מהכלא וזה בשביל שבטח בבשר ודם שצדיק...

פרשת וישב

מסופר שאחר שניצול יעקב מעשו והלך אצל אביו באה אליו צרת יוסף. יוסף היה בן 17 שנה והיה רואה את...

פרשת וישלח

  נצטווינו המצוה השלישית והיא מצוה שלא לאכול גיד הנשה. מסופר אחר שחזר יעקב אבינו מחרן...