יוסי פרי

יום פטירתו של רבי זכריה יונה זצ"ל

מוצאו של רבי זכריה יונה הוא מתימן, מסיבה לא ברורה הגיעה ובא לתוניס והשתקע באי ג'רבה. רבי זכריה יונה היה סופר סת"מ, מוהל שו"ב חזן בעל תוקע וגם דרשן. כאשר ביקש לשאת אישה כולם חששו וחשדו כי הוא נשוי לאישה מעבר לים וסרבו לתת לו את אחד מבנותיהם לאישה . …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק הלוי די ליאון זצ"ל

את רבי יצחק הלוי די ליאון אנו פגשים לראשונה "בפנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" יצחק אברהמי לוד תשנ"ז בעמוד 189 וחתום יחד אם עוד רבים מבני הקהילה על תעודה שסימנה ע"ז מתאריך 25 אפריל שנת1867 . תעודה זאת עוסקת בהקצאת בשר מבית המטבחיים של קהילת הגראנה לילדי הכותב לארוחת הצהרים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק אלמאליח זצ"ל

רבי יצחק בר אליהו אלמאליח זצ"ל תלמיד חכם והוא אחיו של רבי ישועה אלמאליח זצ"ל מחבר הספר "תנובות שדי" רבי יצחק היה מתלמידיו של רבי שלמה דאנה זצ"ל. וכמו שכותב בדף השער לספריו "ויזרע יצחק" תוניס ב'צ'ר'ת'ה (לפ"ג) התרצ"ב-1932. "כי יצק מים ע"י אדמו"ר הרב המפורסם כמהר"ר שלמה דאנה זצוק"ל …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש אדר

        א'  רבי כמוס חדאד זצ"ל-מדנין-תרפ"ו(אדר א') א'  רבי מנחם מאזוז זצ"ל-תרכ"ח א'  רבי משה  עלוש זצ"ל-תשמ"ו א' רבי חיים טרבלסי זצ"ל תשל"ד ב' רבי אליהו (לאלו) כהן זצ"ל תשכ"ה ב'  רבי יצחק אלמאליח זצ"ל-תוניס-תרע"א ג'  רבי יצחק הלוי די לאון זצ"ל תרנ"ד (אדר א') ד'  רבי …

קרא עוד »

חודש אדר-משנכנס אדר מרבים בשמחה

חודש אדר הוא החודש השנים עשר לחודש ניסן והשישי לחשבון השנה מחודש תשרי. חודש אדר חסר בן כ"ט ימים, ראש חודש שני ימים. ב' ראש חודש הוא א' אדר, הינו נופל אלא בימים זבד"ו ולא בימי אג"ה. בשנה מעוברת יש אדר א' ואדר ב', אדר א' הוא מלא ל' ימים, …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס חדאד זצ"ל

רבי כמוס מיכאל בר מוסה חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון מבן תלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל. כל ימיו של רבי כמוס היו על התורה ועל העבודה לצורכי ציבור. תחילה שימש רבי כמוס כרב ומו"צ בג'רבה ולאחר מיכן עבר רבי כמוס חדאד לעיר מדנין ושם שימש כרבה של העיר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מנחם מאזוז (הראשון)זצ"ל

רבי מנחם (הראשון) בר רחמים מאזוז תלמיד חכם ונבון שימש כדיין בג'רבה. רבי מנחם הוא אביהם של רבי רחמים מאזוז זצ"ל מחבר הספר "כסא רחמים" רבי שמעון מאזוז ורבי חויאתי. בתחילת דרכו היה רבי מנחם מאזוז זצ"ל סוחר והיה נוסע בין ערי תוניס וערי טריפולי. לכל מקום שהיה מגיע היה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי גאלי דמרי זצ"ל

רבי גאלי בר פנחס דמרי זצ"ל הוא אביו של רבי פראג'י דמרי זצ"ל כמו שנכתב בספר "פרח לבנון" ג'רבה תש"ז שנפטר ל' חודש שבט שנת תרל"ב-1872. ולא נודע מי הוא. בהקדמה לספר "פרח לבנון" נכתב גם כך "ובכללם ראשית הגזע והיוחסין החכם רבי פנחס דמרי זצ"ל ובנו זקננו הרב אבא …

קרא עוד »

משפחת פרץ

  שם משפחת פרץ נכתב בצורות שונות  כגון: בירס,(שיבוש מערבית) פרז.(שיבוש מצרפתית) אך כולם בני משפחת פרץ.  משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקס"ו-1806. "דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא …

קרא עוד »

הרבנים לבית פיתוסי

  בס"ד רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל מגדול רבני תוניס חי בין המאות 18-19 . היה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמופיע בספר "רנו ליעקב, שבסוף ספר "מזבח כפרה" בעמוד צ"ו "ומורי הרב המופלא נ"ר ישראל כמה"ר ר' יוסף זרקא ז"ל".ואיתו …

קרא עוד »