יוסי פרי

יום פטירתו של רבי אברהם אבוקארה (השני)זצ"ל

רבי אברהם (השני) בר חיים אבוקארא זצ"ל חי במאה ה-18-19 ושימש כדין בבית הדין הפורטוגיזיס בתוניס, רבי אברהם חתום בהסכמה לספר "אהבת ה' " לרבי יוסף סדבון זצ"ל בשנת תרל"א-1871 יחד עם רבי אברהם בר משה אבוקארא זצ"ל ורבי אברהם לומברוזו זצ"ל בשם הקהילה הפורטוגזית בתוניס. רבי אברהם בר חיים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם עידאן זצ"ל

רבי אברהם בר כליפה עידאן זצ"ל תלמיד חכם ונבון ירא אלוקים ואדם בעל זכירה פנומנלית והיה בקי מאוד במנהגי ג'רבה הקדומים . הוא היה אחיו של המקובל רבי משה עידאן זצ"ל. בספר "זרע דוד" ח"ב שו"ת אה"ע וח"מ לרבי סאסי הכהן זצ"ל ג'רבה תשי"ב בדף י' ע"א "וכנ"ז בקב"ע (בקבלת …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי גבריאל אבוקארה זצ"ל

רבי גבריאל אבוקארה זצ"ל תלמיד חכם ונבון עניו וצנוע מקהילת הגראנה. היה מתשב"ר (מלמד תינוקות של בית רבן) היה מורו ורבו של רבי יצחק בר מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל מחבר הספר " ספר זיכרונות וחיי יצחק" ליוורנו תקכ"א. בספר זה יש שלושה דרשות בדרש השני בדף רמ"א ע"ב כך נכתב …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלמה חיון זצ"ל

רבי שלמה חיון זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לשתי חתימותיו לא מצאתי דבר נוסף. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום על פסק דין בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 יחד אם עוד ט"ו ת"ח באותה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלום פלאח זצ"ל

רבי שלום פלאח זצ"ל נולד בשנת תרט"ו-1855 בעיר תוניס, אין בידי פרטים מדויקים על השכלתו הרבנית אך סביר להניח כי היה מבין תלמידיהם של רבי ישועה בסיס זצ"ל או רבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל או רבי ישראל זיתון זצ"ל, (כך נראה לי עפ"י השנתון שלו ועפ"י הרבנים שפעלו באותה תקופה) …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים מהדאר זצ"ל

קוים לדמותו של מוה"ר רבי חיים מהדאר זצ"ל רבה הראשי של תוניסיה במלאת עשור שנים לפטירתו י"ט כסליו התשס"ה- התשע"ה (נערך על ידי רבי אביה שמריה חדוק הי"ו ע"פ מה ששמע מפי תלמידו המובהק מר אביו רבי ישראל חדוק נר"ו וכן ע"פ הקדמת מר בנו רבי מרדכי מאדאר נר"ו לשו"ת …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי פראג'י עלוש זצ"ל

רבי פראג'י בר אליהו עלוש זצ"ל מגדול רבני גאבס ושימש רב ראשי בעיר גאבס. רבי פראג'י עלוש נולד וגדל בשכונת אלמנזאל בגאבס והיה מתלמידיו של רבי אברהם בר פנחס עלוש זצ"ל בעל הספר "דברי הברית" רבי פראג'י עלוש זצ"ל כותב בהקדמה לספר ,דברי הברית" כך הוא כותב "גדול נאמר אברהם …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד כטורזא זצ"ל

 רבי דוד בר סעדאני כטורזא זצ"ל היה תלמידו המובהק של רבי שלמה דאנה זצ"ל ראש מיסד ישיבת "חברת התלמוד" בתוניס. לאחר פטירתו של רבי יוסף גז זצ"ל בשנת תרצ"ד-1934 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת ת"ש-1940. רבי שלמה דאנה מזכירו בספרו "שלמי תודה" תוניס תרע"ח-1918. מספר פעמים. בדף צ"ה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מעתוק חטאב זצ"ל

רבי מעתוק בר כליפא חטאב זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל ורבי רחמים חורי (השני) רבי מעתוק חטאב זצ"ל שימש כרבה הראשון של העיר בן גרדאן אחרי שהתחילו להתיישב בה יהודים .רבי מעתוק חטאב היה איש עניו לצנוע מאוד. הוא שמש כדיין . דרשן. חזן. …

קרא עוד »