יוסי פרי

יום פטירתו של רבי גבריאל אבוקארה זצ"ל

רבי גבריאל אבוקארה זצ"ל תלמיד חכם ונבון עניו וצנוע מקהילת הגראנה. היה מתשב"ר (מלמד תינוקות של בית רבן) היה מורו ורבו של רבי יצחק בר מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל מחבר הספר " ספר זיכרונות וחיי יצחק" ליוורנו תקכ"א. בספר זה יש שלושה דרשות בדרש השני בדף רמ"א ע"ב כך נכתב …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלמה חיון זצ"ל

רבי שלמה חיון זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לשתי חתימותיו לא מצאתי דבר נוסף. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום על פסק דין בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 יחד אם עוד ט"ו ת"ח באותה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלום פלאח זצ"ל

רבי שלום פלאח זצ"ל נולד בשנת תרט"ו-1855 בעיר תוניס, אין בידי פרטים מדויקים על השכלתו הרבנית אך סביר להניח כי היה מבין תלמידיהם של רבי ישועה בסיס זצ"ל או רבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל או רבי ישראל זיתון זצ"ל, (כך נראה לי עפ"י השנתון שלו ועפ"י הרבנים שפעלו באותה תקופה) …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים מהדאר זצ"ל

קוים לדמותו של מוה"ר רבי חיים מהדאר זצ"ל רבה הראשי של תוניסיה במלאת עשור שנים לפטירתו י"ט כסליו התשס"ה- התשע"ה (נערך על ידי רבי אביה שמריה חדוק הי"ו ע"פ מה ששמע מפי תלמידו המובהק מר אביו רבי ישראל חדוק נר"ו וכן ע"פ הקדמת מר בנו רבי מרדכי מאדאר נר"ו לשו"ת …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי פראג'י עלוש זצ"ל

רבי פראג'י בר אליהו עלוש זצ"ל מגדול רבני גאבס ושימש רב ראשי בעיר גאבס. רבי פראג'י עלוש נולד וגדל בשכונת אלמנזאל בגאבס והיה מתלמידיו של רבי אברהם בר פנחס עלוש זצ"ל בעל הספר "דברי הברית" רבי פראג'י עלוש זצ"ל כותב בהקדמה לספר ,דברי הברית" כך הוא כותב "גדול נאמר אברהם …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד כטורזא זצ"ל

 רבי דוד בר סעדאני כטורזא זצ"ל היה תלמידו המובהק של רבי שלמה דאנה זצ"ל ראש מיסד ישיבת "חברת התלמוד" בתוניס. לאחר פטירתו של רבי יוסף גז זצ"ל בשנת תרצ"ד-1934 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת ת"ש-1940. רבי שלמה דאנה מזכירו בספרו "שלמי תודה" תוניס תרע"ח-1918. מספר פעמים. בדף צ"ה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מעתוק חטאב זצ"ל

רבי מעתוק בר כליפא חטאב זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל ורבי רחמים חורי (השני) רבי מעתוק חטאב זצ"ל שימש כרבה הראשון של העיר בן גרדאן אחרי שהתחילו להתיישב בה יהודים .רבי מעתוק חטאב היה איש עניו לצנוע מאוד. הוא שמש כדיין . דרשן. חזן. …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מכלוף עידאן זצ"ל

  רבי מכלוף בר משה עידאן זצ"ל ואחיהם של רבי דוד עידאן ורבי נסים עידאן זצ"ל. היה תלמיד חכם ונבון, בתחילה למדה תורה אצל אביו רבי משה עידאן זצ"ל, לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ד-1894 המשיך את לימודו עם אחיו הגדול רבי דוד עידאן זצ"ל, בחלוף הזמן עבר ללמוד אצל רבי …

קרא עוד »

מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע ועוד.  ליוורנו תקפ"א רבי דוד כטורזא זצ"ל ראב"ד תוניס מחבר הספר "עיני דוד"* הלכות גיטין . תוניס . "תנובות שדי"  ח.א ח.ב על שו"ע דיני שחיטה וטרפות חובר יחד עם רבי ישועה אלמאליח זצ"ל .ג'רבה תרצ"ו רבי משה כרייף זצ"ל …

קרא עוד »

"בחוצים"

  ה"בחוצים" הם  כנראה צאצאים של הברברים המתייהדים בזמנה של הכוהנת "דאהייה אל כאהנה" בת מאתיה בן-תיפאן המלכה הברברית בת לשבט "הג'ראוה" שבראשו עמדה, שבט זה השתייך לאחד משבטי "הזנאטה" שהתייהדו. במאה ה7. שמם ניתן להם על עצם היותם חיים "בחוץ" מחוץ למסגרת של קהילה יהודית או ישוב מסודר. הם …

קרא עוד »