יוסי פרי

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל לא ברור מי הוא ומאין הגיע ומי מינה אותו לאב"ד בעיר ספאקס. אך אין ספק שהיה תלמיד חכם ודין כפי שמעיד עליו הכתוב. בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן גדישא ג'רבה תער"ב (תרע"ב) ספר זה מאגד בתוכו ארבע ספרים "דברי יעקב" "אמר משה" "הליכות יעקב," "דברי …

קרא עוד »

רבי יצחק אפרתי זצ"ל

רבי יצחק בר יעקב (מלכי תרשיש ח"ב) אפרתי זצ"ל תלמיד חכם ומוצאו מחוץ לתוניסיה ולא ברור מהיכן הוא הגיעה. מלכי תרשיש ב' כותב שמצא כ"י בשם "המעלות לדוד" וכנראה שזה כ"י של רבי דוד גז זצ"ל בעל "נר דוד" וישנו דרוש שכך הוא נפתח: "זה הדרוש שדרשתי בקהל קדוש תונס …

קרא עוד »

רבי בנימין אספינוזה זצ"ל

רבי בנימין בר יעקב* איספינוזה נולד בעיר תוניס כפי שכותב מלכי תרשיש בדף ק"ב ומשם עבר לליוורנו. לעומתו כותב תולדות חכמי תונס בדף קי"ב שרבי בנימין איספינוזה הוא אחד מחכמי ליוורנו. בשאר הספרים ששמו מופיע כתבו המחברים שהוא אחד מחכמי תוניס שעבר לליוורנו ואחרים כתבו שהוא אחד מחכמי ליוורנו. רבי …

קרא עוד »

רבי יצחק אברהמי זצ"ל

בספר "אמרי קדוש" סוסא תשי"ט-1959 שחובר על ידי רבי יצחק אברהמי זצ"ל. ספר זה היה גנוז כפי שמופיע בהקדמה לספר זה 120שנה עד שבא דר' יוסף אברהמי שהוא נינו של רבי יצחק אברהמי זצ"ל והדפיס את הספר. רבי יצחק אברהמי זצ"ל בן דורו של רבי ישועה בסיס זצ"ל אשר היה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים דוד בר יעקב פיתוסי זצ"ל

רבי חיים דוד פיתוסי זצ"ל הוא בנו של רבי יעקב פיתוסי זצ"ל אשר עלה מתוניס לארץ הקודש יחד עם אשתו ובנו יחידו והשתקע בירושלים. שם מתה עליו אשתו ונותר עם בנו רבי חיים דוד , רבי יעקב יצא כשליח דרבנן לארצות צפון אפריקה . רבי חיים דוד פיתוסי נתלווה לאבי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דניאל לומברוזו (הרביעי ) זצ"ל

רבי דניאל די שלמה לומברוזו זצ"ל תלמיד חכם ונבון ובן למשפחת לומברוזו מצאצאי "זרע יצחק" כפי שמעידים עליו הכתובים . בספר "כת"י של יהדות המגרב מכון בן צבי -יוסף אביבי ירושלם תשנ"ג . סימן 79 חידושים על מסכתות הש"ס מאת ר' דניאל די שלמה לומברוזו . בראש בדף "זה החדושים …

קרא עוד »

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (2)

רבי יעקב בר אברהם לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי אברהם אחיו של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) בספר "חיים וחסד, לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תרכ"ה בדף קט"ו ע"ב דרוש ג' כך נכתב: "הנה נדרש בהספד מר אל הלקח הא"ח נפשנו צנוע ומעיל שפל ברך שלשלת יוחסין תורה וגדולה …

קרא עוד »

רבי שמשון אבוקארא זצ"ל

רבי שמשון אבוקארא (הראשון) זצ"ל תלמיד חכם ודין בבית הדין של הקהילה הפורטוגיזית בתוניס, בן דורו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי ורבי יצחק לומברוזו זצ"ל. למד בבית מדרשו של רבי יצחק לומברוזו. כאשר נפטר רבי יצחק לומברוזו זצ"ל שהיה רב ראשי לקהילת התואנסה ולקהילת הגרנה כאחד רצו למנותו תחתיו, אך …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב סלוירה (הראשון) זצ"ל

רבי יעקב בר חיים נסים סלוירה זצ"ל תלמיד חכם ונבון בן לקהילת הגראנה שבתוניס שימש כרבה של קהילת הליבורנזים (גראנה) ללא הסכמתם של אנשי הממשל הצרפתי בתוניס ולכן מונה בשנת תרנ"ד כדיין רביעי "ממלא מקום" בבית דינו של רבי אליהו זרח זצ"ל בספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס דק' יצחק …

קרא עוד »