יוסי פרי

רבי שלום עלוש זצ"ל

  רבי שלום עלוש זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון  בן דורו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל. נמצא הזכור אחד בספר "משחא דרבותא"  לבני משפחת אלפאסי בתוניס. בדף קי"ט סימן קכ"א  וכך נכתב. "שאלה נפשנו לשאול הגיעה ממעכ"ת על אודות יהודה אחד שמו יוסף בן  החכם הדיין כה"ר שלום עלוש נר"ו …

קרא עוד »

רבי מיכאל עלוש זצ"ל

  רבי מיכאל בר יעקב עלוש זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון והוא מרבני העיר גאבס, אף שימש כדיין בבית הדין בגאבס. בספר "אוהב משפט" אה"ע לרבי פראג'י עלוש זצ"ל דף ק"א  ע"א  עדות שנתקבלה לפני האיש רחמים וזאן הנ"ז ובפני האישה מרים בת אליהו זכות היה זה ביום שלישי לחו' …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה צייאדה זצ"ל

רבי ישועה צייאדה זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון  מרבני העיר גאבס והיה מתלמידיו של אב"ד  גאבס רבי אברהם עלוש זצ"ל. רבי ישועה צייאדה זצ"ל מחבר הספרים "שערי ישועה" "אור ישועה" "עטרת ישועה"   המאוגדים בספר אחד "כוס הישועה" גרבה תש"ו נמצאו מספר הזכורים בספרים שונים. בספר "אוהב משפט" לרבי פראג'י עלוש …

קרא עוד »

רבי אברהם נג'אר

רבי אברהם בר דוד נג'אר דיין מבית דינו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם נג'אר חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בספר "מגדנות נתן" לרבי אליהו חי בורג'יל ליוורנו תקל"ח-1778 דף רפ"ו ע"ב "והחשוב והכולל רב רחומאי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו פי' לי בדבר התוס' ז"ל" בספר "אלפי יהודה" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד הכהן (השני) זצ"ל

רבי דוד בר משה הכהן זצ"ל תלמיד חכם ונבון והוא אחיהם של רבי שלום ורבי יצחק הכהן זצ"ל. רבי דוד הכהן זצ"ל היה עסקן ציבור ושימש כמזכיר עאמל בג'רבה כפי שמעיד עליו הכתוב "מלכי תרשיש" ח"א דף רפ"א. מסופר שפעם אחד התחלף נשאי התנועה עאמל והיה לשונא ישראל והוא התחיל …

קרא עוד »

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  בר שמואל עלוש. מצאתי הזכור בספרו של אביו רבי שמואל עלוש זצ"ל מחבר הספר "ויאמר שמואל" ג'רבה תשכ"ב בהקדמה לספר של בני המחבר חתומים  ביום אסרו חג  הפסח בשנת  תשכ"ב ע"ה יוסף עלוש ס"ט ע"ה …

קרא עוד »

רבי יוסף (סוסו) בר שמואל זצ"ל עלוש

    רבי יוסף (סוסו)  עלוש זצ"ל הוא בנו של הרב העניו מרביץ תורה בישראל רבי שמואל עלוש זצ"ל מתלמידיו של רבי חיים חורי זצ"ל . רבי יוסף עלוש שימש כרב בעיר אלכאף משם עבר לעיר קירואן  ואחר כך עבר לעיר סוסא ושם נפטר. רבי יוסף (סוסו)בר שמואל עלוש זצ"ל …

קרא עוד »

רבי דוד כהן (השלישי) זצ"ל

  רבי דוד הכהן (השלישי) זצ"ל  מרבני גאבס אך מוצאו מהאי ג'רבה כשאר רוב הרבנים בערים ובכפרים בדרום תוניס . רבי דוד כהן זצ"ל היה משם כפי שמעיד עליו הכתוב. אין אני יודע מי היו אבותיו. בספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרנ"ה-1895 בסוף הספר ישנו …

קרא עוד »

רבי דוד חי הכהן זצ"ל

  רבי דוד חי הכהן זצ"ל מרבני גאבס בן דורם של רבי יצחק טייב ורבי יהודה נאג'ר  זצ"ל  שמש כרב ודיין בעיר גאבס. . בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תונס תרע"ו-1916 דף י"ב ע"ב סימן ב' "תשובת רבני תונס יע"א למהרד"ח הכהן ז"ל לעיר קאבס יע"א (היא גאבס עיר …

קרא עוד »