יום פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי

 
 

רבי שמואל הכהן יצחקי זצ"ל תלמיד חכם וגדול בתורה, בן למשפחה של רבנים ודיינים גדולים ועצומים.
לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תקס"ד-1804.

קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי משפחת הכהן יצחקי לפי סדר הדורות הבא:

אברהם הוליד את שמואל. רבי שמואל שימש כראש רבני תוניס לאחר אביו, חתום ראשון בהסכמה לספר "שתי ידות" בשנת תפ"ח-1728.

שמואל הוליד את יצחק. רבי יצחק שימש כדיין בבית דינו של רבי אברהם טייב (באבא סידי), חתום שלישי בהקדמה לספר "תשב"ץ " בשנת תצ"ח-1738.

יצחק הוליד את יוסף. הוא רבי יוסף הכהן יצחקי הדיין אשר הוסיפו לו את השם יצחקי כי בדורו היו שני דיינים שנשאו את השם יוסף הכהן, רבי יוסף הכהן יצחקי נתמנה לדיין בהיותו בן שבע עשר, לאחר פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי בשנת תקמ"ה-1775. נתמנה לראש רבני תוניס.

יוסף הוליד את שמואל. רבי שמואל הכהן יצחקי שימש תחילה כדיין בבית דינו של אביו רבי יוסף הכהן יצחקי, ולראיה חתומים שניהם בשנת תקמ"א-1781 בהסכמה לספר "עץ חיים-אשל אברהם" רבי יוסף הכהן ראשון ורבי שמואל במקום החמישי, לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה תחתיו.

שמואל הוליד את יצחק חי. רבי יצחק חי הכהן יצחקי שמש כסופר בבית הדין הרבני בתוניס, חתום בספר "מעשה בית דין" בדף נ"ב ע'ב יחדם אם רבי שלמה הכהן בשלהי חודש אדר שנת התק"ץ ואחד-תקצ"א-1831.

יצחק חי הוליד את אברהם. רבי אברהם הכהן יצחקי דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס ומחבר הספר "משמרת כהונה"

רבי שמואל הכהן יצחקי נתמנה תחילה לדין בבית דינו של אביו רבי יוסף הכהן (יצחקי) זצ"ל וזאת אנו רואים בחתימות על הסכמות לספרים ששם ראשון החתומים הוא רבי יוסף הכהן ואחריו רביעי או חמישי חתום "שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן".

בספר "בית יעקב" לרבי אברהם הכהן מלאסק זצ"ל ישנה הסכמה של רבני תוניס וחתומים עליה רבי שלמה אלפאסי, רבי יצחק בר דוד אלחאייך, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל הכהן יצחקי ורבי אברהם נג'אר זצ"ל.

בסכמה משנת תקמ"א-1781 לספר "עץ חיים-אשל אברהם" לרבי אברהם טובייאנה זצ"ל חתומים רבי יוסף הכהן, רבי נתן בורג'יל, רבי אברהם כייאט, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ורבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל

בהסכמה משנת תקמ"ב-1782 לספר "יכין ובעז" לרבי צמח בר שלמה דוראן זצ"ל חתומים רבי יוסף הכהן, רבי שלמה אלפאסי, רבי אברהם כייאט, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן, רבי עוזיאל אלחאייך ורבי נתן בורג'יל זצ"ל.

בהסכמה משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה'" לרבי יהודה נג'אר זצ"ל חתומים רבי יוסף הכהן, רבי אברהם כייאט, רבי שלמה אלפאסי, רבי אליהו גאביזון, רבי שמואל כהן יצחק, רבי משה נג'אר ורבי נתן בורג'יל זצ"ל.

בהסכמה משנת תקנ"ב-1792 לספר "עין פנים בתורה" לרבי אברהם הכהן מלאסק זצ"ל חתומים רבני תוניס. רבי שלמה אלפאסי, רבי יצחק בר דוד אלחאייך, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל הכהן יצחק, רבי אברהם נג'אר, רבי עוזיאל אלחאייך, רבי אברהם אבוקארא, רבי אליהו חי בורג'יל, רבי אברהם טייב ורבי דניאל פראנקו זצ"ל.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ישנם שני פסקי דין משנת תקס"ג-1803שעליהם ראשון החתומים הוא רבי שמואל הכהן יצחק. האחד בדף ק"ה ע"א והשני בדף שס"א ע"א שעליהם חתומים רבי שמואל הכהן יצחק, רבי עוזיאל אלחאייך, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג', רבי אברהם אבוקארא, רבי חזקיה יצחק מזרחי דידיע שרעבי, רבי משה סוזין, רבי יצחק טייב ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל בפרק "מערתא דדייני" דרוש כ' כך כותב המחבר "הנה נדרש על לא טובה השמועה כי באה ונהייתה כי נפקד מימני איש חיל אחימ"לך וכהן רבא דעמיה זרע שבמקדש דייני גולה הוא עדיני העצני וחי' אחי החכם השלם הדיין המצויין כמוה"ר שמואל הכהן תמ"ך נפשיה דשמואל בכפר נאבל ביום ג' כ"ג לאב"

רבי שמואל הכהן יצחקי נפטר ביום כ"ג לחודש אב שנת תקס"ד-1804.(חיים וחסד מע' דדיני דרוש כ')

 

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.