יום פטירתו של רבי ישראל זיתון זצ"ל

רבי ישראל זיתון זצ"ל היה מגדול רבני תוניסיה בדורו. ראשית כיהן כראש בית הדין הגדול בתוניס, יחד עם הרבנים רבי משה זיתון זצ"ל ורבי דוד ג'אוי זצ"ל, ועל פסקי הדין שלהם היו חותמים יח"ד-ישראל, חיים, דוד.

שלושתם יח"ד חיברו את הספר השו"ת "משפט כתוב". בני ברק תש"מ

משפט כתוב - רבי ישראל זיתון

בסוף ימיו לאחר פטירתו של רבי אליהו זרח בשנת תרע"ז-1917, נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תרפ"א-1921.

רבי ישראל זיתון היה מתלמידיו של רבי אברהם חג'אג' זצ"ל אשר השתדל מאוד בהדפסת ספרו "זרעו של אברהם" בשנת תרמ"ד-1884.
כך הוא כותב בהקדמה לספר: "לא נחתי ולא שקטתי, גם שינתי מעיני נדדה, למען עשות כיום הזה להקים ספר תורה הזה ,אוצר כלי חמדה,…כי לדידי חזה בריא בחיובא לא אצא חופשי, הן בעודנו חי עט"ר מרן המחבר זי"ע כבודי ומרים ראשי כאב את בן ירצה אהבת עולם יאהבני אישי……

על קורות חיו אנו למדים מהדרושים שנאמרו למנוחתו ומתוך מכתבים שונים שהוא שלח, אין אנו יודעים בוודאות את שנת לידתו, אך מתוך הספר "פקד משה" לרבי משה כלפון הכהן זצ"ל בדרוש כ"ג כך כתב, שהייתה לרבנו ידיעה בחוכמת הקבלה כי "מילדותו" היה מקשיב בכל ערב שבת לרבי ישועה בסיס זצ"ל ולרבי אברהם הכן יצחקי זצ"ל בלמודם יחד בחוכמה זו. שני הרבנים אלו האחד נפטר בשנת תר"כ-1860. והשני נפטר בשנת תרכ"ה-1865. כיון שהיה בילדותו בעת שלמד אצלם יש לשער ששנת לידתו הייתה סמוך לשנת ת"ר-1840.

רבי ישראל זיתון זצ"ל נפטר בהגיעו לגיל 81(בערך) שנחשב אז לגיל מופלג וזאת מתוך ההספד שספד רבי משה כלפון הכהן זצ"ל בספרו "פקד משה" ושם נכתב כי רבי ישראל זיתון זכה לזקנה ולשיבה.

בטרם נתמנה לדיין התפרנס רבי ישראל זיתון בסחר בשעווה, ומתוך עיסוקו במסחר למד להכיר את דרכי המסחר השונים אשר היו לו לעזר רב בהיותו דיין.

רבי ישראל זיתון זצ"ל הצטיין בכוח הכרעה ושיפוט חד משמעים והוראותיו לא השאירו מקום לספק. הוא גם יצא נגד דרכם התקיפה והנוקשה של רבני ג'רבה, וכך הייתה דרישתו מהדיינים להתנהג "כפי העת והזמן" רבו רבי אברהם חג'אג' זצ"ל היה מבין ראשי החותמים על ההסכמה לפתיחת בי"ס "כל ישראל חברים" בתוניס, בשנת תרל"ח-1878. עוד קדם לכן בשנת תרל"ו-1876 תמך בהכנסת לימוד של שעה אחד שפה זרה בתלמודי התורה בתוניס, וזאת גם דרכו של רבי ישראל זיתון להמשיך באותו קו של רבו.

רבי ישראל זיתון עמד בקשר מכתבים עם גדולי הדור במדינות אחרות. רבי אברהם אביכזר זצ"ל ממוגאדיר. רבי מרדכי בן ג'ו זצ"ל מטאנג'יר. רבי שלמה צרור זצ"ל מאלג'יר. רבי אברהם חביב זצ"ל מטריפולי. רבי יצחק פלאג'י זצ"ל מאיזמיר. רבי שמואל קולומבו זצ"ל מליוורנו. רבי שמואל סלנט זצ"ל אב"ד האשכנזי בירושלים ועוד.
רבי ישראל זיתון נפטר ביום י"ט לחודש אב שנת תרפ"א-1921 (משפט כתוב דף ט"ז)

ליקט וערך יוסי פרי

Untitled-1

המצבה מעל לקברו של רבי ישראל זיתון זצ"ל

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.