למנוחת הנפטרים חודש אלול

nn

א' רבי ראובן ביתאן זצ"ל תשי"ב

א' רבי רחמים מעתוק דמרי זצ"ל תרצ"ד

ב' רבי משה גז  זצ"ל תש"כ (נאבל)

ג' רבי חומאני עלוש זצ"ל

ג' רבי יצחק צדקיה זצ"ל  תר"מ (תוניס)

ה' רבי מסיעד מהדאר זצ"ל תשי"ט

ה' רבי משה עידאן זצ"ל תרנ"ד

ז' רבי ישועה כהן זצ"ל תרס"ג

ז' רבי עמוס כהן זצ"ל תשס"ו

ח' רבי דידו דוד הכהן זצ"ל תש"י

ט' רבי אברהם לומברוזו(השלישי) זצ"ל תקפ"ב

ט' רבי אברהם חי כייאט זצ"ל תרס"א

י' רבי יוסף טוביאנא זצ"ל תרס"א

ט"ו רבי שושן מאזוז זצ"ל תשנ"ט

י"ז רבי משה בלעיש זצ"לתרס"ט

י"ז רבי סאסי כהן זצ"ל תשל"א

י"ח רבי עמוס הסוסי זצ"ל תשמ"ז

כ"ג רבי מאיר יהודה ג"ץ זצ"לתשנ"ה

כ"ג רבי משה הלוי די ליאון זצ"ל תרי"ו

כ"ו  רבי מסעוד ברבי זצ"ל תש"ס

כ"ו רבי יוסף גז  (השני) זצ"ל תרצ"ד

ת.נ.צ.ב.ה אמן

Check Also

למנוחת הנפטרים חודש אייר

      רבי אליהו גאביזון (הגדול) זצ"ל-תקנ"ה  רבי שמשון אבוקארה זצ"ל-תקכ"ט רבי יעקב לומברוזו …

One comment

  1. אבקש להכניס את אבא שלי למנוחת הנפטרים

    הרב יוסף נג'אר זצ"ל

    נלב"ע בכז אלול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.