יום פטירתו של רבי ציון די שושן כהן יהונתן זצ"ל

 

רבי ציון (די שושן כך היה חותם) כהן יהונתן נולד בג'רבה בשנת תרל"ב-1872. את תורתו למד אצל רבו רבי יוסף ברבי זצ"ל בהיותו בן כ"ה שנים נתמנה  לדיין בבית דינו של רבו רבי יוסף ברבי זצ"ל

רבי ציון הכהן יהונתן חיבר את הספרים "שערי ציון"  על הש"ס  ג'רבה תרצ"ב – 1932

שערי ציון - כהן-יהונתן, ציון בן שושן

"ציון במשפט תפדה"  בשלושה חלקים ויצא לאור בזמנים שונים ספריו אלו יצאו לאור מחדש ע"י מערכת "אור תורה" לפני כמה שנים, ומלבד זאת יש לו חידושים בספר "בן פורת יוסף" לרבו רבי יוסף ברבי זצ"ל.

ציון במשפט תפדה - א - כהן-יהונתן, ציון בן שושן
ציון במשפט תפדה - ב - כהן-יהונתן, ציון בן שושן
ציון במשפט תפדה - ג - כהן-יהונתן, ציון בן שושן

 

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" חלק א' לרבי דוד הכהן תוניס תרס"ט-1909  חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט .רחמים בוכריץ ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט. הצעיר שלום הכהן סלי"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1909 לספר "שלום דוד" חלק ב' לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט,  ע"ה יוסף ברבי ס"ט , ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט,  ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט. הצעיר שלום כהן  סיל"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה לספר "כסא רחמים" לרבי רחמים מאזוז זצ"ל ירושלים תר"ע-1910 חתומים :הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה דוד כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה  משנת תרע"ב-1912  לספר "ויחי יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל  ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "מעיל יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "בכור יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים : הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה שלום הכהן סלי"ט

בהסכמת רבני ג'רבה  מחודש ניסן תרע"ב-1912 לספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים : הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט .ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט..

בהסכמת רבני תוניס מיום כ"א אדר תרע"ד-1914 לספר "ילדי יוסף" ח"א לרבי יוסף ברבי זצ"ל ג'רבה תרע"ד-1914 חתומים ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס די ר' יצחק הכהן ס"ט. 

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "זרע ברוך" לרבי ברוך צגייר הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ה-1915 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "משגב לדך- מקום דוד" לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ה-1915  חתומים: ע"ה יוסף ברבי ס"ט ,ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר'  יצחק הכן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה  משנת תרע"ו-1916 לספר "הוראת זקן" גרבי משה זקן מאג'וז זצ"ל ג'רבה תרע"ו-1916  חתומים: ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה מרדכי  כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "חסד ואמת" לרבי חיים חורי ג'רבה תרע"ו-1916 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ואחריו חתומים ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן הכהן ס"ט. 

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "כרם חמדה" לרבי רחמים הכהן ג'רבה תרע"ט-1919 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט ואחריו חתומים רבי מרדכי אמייס הכהן ורבי ציון די שושן זצ"ל.

בהסכמה רבני ג'רבה משנת תרפ"ג-1923 לספר "חיים ושלום-דברי שלום" לרבי שלום כהן זצ"ל ג'רבה תרפ"ג-1923 חתומים: ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק כהן ס"ט, ע"ה יוסף בוכריץ ס"ט, ע"ה חיים חורי ס"ט, ע"ה ראובן ביתאן הי"ו סילט"א.

בהסכמה  רבני ג'רבה משנת תרפ"ד-1924 לספר "בן פורת יוסף" לרבי יוסף ברבי זצ"ל ג'רבה תרפ"ד-1924 חתומים: ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה כלפון משה הכהן סילט"א, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה יוסף בוכריץ ס"ט, ע"ה מכלוף עידאן ס"ט, הצעיר ע"ה חיים חורי ס"ט, ע"ה ראובן ביתאן הי"ו סילט"א, ע"ה דוד עידאן ס"ט. כמו כן המחבר מזכיר בדף י"ד ע"ב פ' תזריע. דף ט"ו ע"ב פ' מצורע. דף י"ז ע"א פ' אמור ועוד.

בהסכמה מיום ז'  שנת תרפ"ו-1926 לספר "אורח חיים" לרבי כמוס חדאד זצ"ל ג'רבה תרפ"ו-1926:"חתומים: ע"ה ציון דר' שושן כהן ס"ט, ע"ה כלפון משה הכהן סילט"א, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, הצעיר ע"ה חיים חורי ס"ט.            

רבי ציון די שושן כהן יהונתן נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ו לחודש אב שנת תרצ"א-1931

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.