יום פטירתו של רבי מרדכי אלחאייך (הראשון)זצ"ל

רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל גדול דייני תוניס בעט ההיא. למד יחד עם רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל ועם רבי דוד נג'אר זצ"ל אצל  רבי אברהם טייב  זצ"ל "באבא סידי".   הוא אביו של רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס   משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל  בליוורנו  תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט  מרדכי ברוך קאראבליו ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, דוד נג'אר ס"ט , נתן בורג'ל ס"ט, שמואל צוייד ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל דרמון ס"ט , ויצחק בן דוד אלחאייך ס"ט.

בספר " משכנות הרועים" דף של"א:  תשובה: "כתבתי וחתמתי שמי בסדר אלה החוקים והמשפטים בשנת אודך ביושר לבב היא שנת תקי"ח (1758) ע"ה מרדכי אלחאייך".

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ב-1762 לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב-1762 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס  משנת תקכ"ה-1765בספר "קרני ראם-זרע יצחק"  לרבי יצחק חדאד זצ"ל. ליוורנו  תקכ"ה-1765. חתומים:  יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט,  דוד נג'אר ס"ט, הצעיר  יוסף זרקא ס"ט,  נתן בורג'ל ס"ט  זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ח-1768 לספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו זצ"ל  תוניס שנת תקכ"ח-1768  ראשון החתומים  הוא מסעוד אלפאסי ס"ט, ואחריו יוסף כהן ס"ט. שמריה קטריוס ס"ט. מרדכי קארבאליו ס"ט. דוד נג'אר ס"ט. אברהם כייאט ס"ט. מרדכי אלחאייך ס"ט. שמשון בוכארא ס"ט, יצחק אלחאייך ס"ט.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1795 בדף קנ"א ע'א פסק דין משנת תקל"ב-1772 ראשון החתומים הוא ע"ה מסעוד רפאל אלפאסי ואחריו חתומים. שמריה קאטאריואס. דוד נג'אר. יוסף זרקא. אברהם כטורזה. יוסף כהן. מרדכי אלחאייך. יעקב חג'אג'. שמואל צוייד ודניאל לומברוזו.

בסוף ימיו עלה לארץ ישראל וישתקע בצפת ושם נפטר.

רבי מרדכי אלחאייך הראשון זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום  כ'  לחודש באב  שנת תקל"ז-1778 (מערתא דדיני דרוש ד')

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד ל"ה וג"ן (וגם נפש) הרב ר' מרדכי אלחאייך.

בספר "חיים וחסד" בפרק "מערתא דדיני " דף י"ד ע'ב דרוש ד'

דרוש דרש איש צעיר אל השמועה כי באה בנסוע הארון מנ"ר (מר ניהו רבה) רב גובריה ורב חילות אביד'ן ידין ומור'ה גם הוא יורה הלכות קבועות מ'ר דרו'ר  בשמי'ם רא'ש עין לא ראתה דנח נפשיה דרבי אב"א בעה"ק  צפת את"ל (אמת תכון לעד) ביום ש"ק עת לחננה שבע רצון בהגלות נגלות ך' לח' אב יה"ל (יהפכהו לטובה) בס'(דר) כי בו בחר ה' להיות לו לעם סגולה ש'(נת) תשית לראש"ו (תקל"ז) עטרת פז לפר"ק, ושבת השמועה ס'(דר) לך מארצך ש'(נת) כי שם חלק"ת (תקל"ח) מחוקק ספון. 

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.