יום פטירתו של רבי יוסף בורג'יל (הראשון)זצ"ל

רבי יוסף בר אליהו חי בורג'ל (הראשון)זצ"ל תלמיד חכם  חריף ובקי בכל מקצעות התורה ובעל זיכרון עצום. הוא אחיהם של רבי נתן בורג'יל (השני) ורבי משה בורג'יל זצ"ל.

רבי יוסף בורג'ל מחבר הספרים "זרעא דיוסף" ליוורנו תר"י -1850 

זרעא דיוסף - בורג’ל, יוסף בן אליהו חי

"ויקן יוסף" ליוורנו תרי"ב-1852

ויקן יוסף - בורג’ל, יוסף בן אליהו חי

רבי יוסף בורג'יל זצ"ל לא השאיר זרע  אחריו ובפטירתו חשכו המאורות וכל ישראל בכו אותו ובני הדור הצטערו עליו מאוד.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1853 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1854 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן טנוג'י, הצ' שמואל בכ"ר דוד טייב ס"ט, הצעיר יוסף בורג'יל ס"ט (השני),  הצ' אברהם הכהן יצחקי ס"ט, ע"ה ישועה צפג' ס"ט, הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט, הצעיר שלום חי בשמוט סלט"א.

אם הספר "ויקן יוסף" נדפס בליוורנו בשנת" ויקן יוסף את כל אדמת" שזה שנת תרי"ב-1852 .בהסכמה לספר של השד"ר רבי יצחק אבולעפיא זצ"ל כך הוא כותב "וכתר ש"ט עולה  רב משרשיה כמהר"ר אליהו חי בורג'ל מני"ר בר אחוהי של הרב המחבר זצ"ל" .בהקדמה של המגיה רבי משה חיים זיתון כך הוא כותב "כמהר"ר יוסף בורג'ל זלה"ה בוצינא דנהורא".                                                                                         יוצא שהוא לא נפטר בשנת תרי"ז-1857 כי אם או בשנת תרי"ב-1852 או לפני שנה זאת

רבי יוסף בר אליהו חי בורג'יל (הראשון) נתבקש בישיבה של מעלה ביום ט"ז לחודש אב שנת תרי"ז-1857 (מלכי תרשיש ח"ב דף קט"ז)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ג  כ"ט  וג"ן (וגם נפש) הרב ר' יוסף בורג'ל.

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.