יום פטירתו של רבי רחמים חורי (השני) זצ"ל

רבי רחמים (השני) מבר יצחק חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי מנחם מאזוז הראשון זצ"ל כפי שכתוב בספר "קרית ארבע" בדף ט"ז ע"ב פרשת וישלח "וכשאמר כבד את אביך וגו' חזרו לאחריהם ובזה פי' (פירש) מו"ר (מורי ורבי) החו"ש הדו"מ כמהר"ר מנחם מאג'וז זלה"ה.

רבי רחמים חורי (השני) העמיד תלמידי חכמים רבים ומבניהם רבי מעתוק (עתוג'י) הכהן  רבי מעתוק חטאב  רבי חויתה שלי רבי ציון בר אבאתו כהן זצ"ל.ועוד.

רבי רחמים חורי זצ"ל הוא אביו של רבי יעקב חורי מחבר הספרים "בני יעקב" "קול יעקב"

רבי רחמים חורי זצ"ל מחבר הספר "כסא רחמים" ב"ב תשנ"ה

בני משפחת חורי חיברו את הספר "קרית ארבע" תוניס תרנ"ו. ספר זה מאגד בתוכו ארבע ספרים .                     הראשון הוא "שערי רחמים" לרבי רחמים חורי הראשון זצ"ל.                                                   ספר שני "זרע אב" לרבי מנחם חורי זצ"ל                                                                          השלישי "בני שלישים "לרבי יצחק חורי זצ"ל                                                                        ספר רביעי  "דור רביעי" לרבי רחמים חורי (השני) זצ"ל

בהקדמה רבני ג'רבה לספר "קרית ארבע" מחודש חשון שנת תרנ"ד-1894 שעליה חתומים ע"ה סאסי מעתוק הכהן יהונתן ס"ט. ע"ה דוד הכהן ס"ט. ע"ה נסים הכהן ס"ט. הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט. ע"ה רחמים חדאד סליט"א כך נכתב.

"הרב המחבר ספר דור רביעי נלב״ע בנו ידידו החו״ן כה״ר חואתי חורי הנצב״ה (נפשו צרורה בצרור החיים )בחור כארזים בחודש סיון שנת תרנ׳א בא עת פקודתו  שנים מועטים אתר חופתו י והרב אביו החו״ש והכולל כמוהר״ר רחמים חורי זצוק"ל הנז' מרוב צערו ויגונו ־ ורוב אבלו ואונו בימים לא כבירים עלה לאה״ק ירושלים תוב״ב ושם הייתה מנוחתו כבוד ביום י"א מנחם שנת תרנ"ב."

מכן נלמד כי רבי רחמים חורי זצ"ל עלה לארץ ישראל בשנת תרנ"ב  ונתיישב בעיר הקודש ירושלים ושם נפטר ונטמן בהר הזיתים

רבי רחמים (השני) בר יצחק חורי זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום י"א לחודש מנחם אב שנת תרנ"ב-1892

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יוסף לומברוזו זצ"ל

  רבי יוסף בר אברהם (השני) לומברוזו זצ"ל חי במאה ה19 תלמיד חכם עצום, תחילה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.