יום פטירתו של רבי רחמים בוכריץ זצ"ל

837

רבי רחמים בר משה בוכריץ זצ"ל היה מחשובי הדינים בג'רבה , מחבר הספרים אשר חלקם עלו על מזבח הדפוס וחלקם לא ברור מה עלה בגורלם: "מנחה חדשה" ו"קול ערב" הודפסו כספרים מצורפים

לספר "ארחות חיים" ג'רבה תרע"ט-1919.

ארחות חיים - תנ"ך. משלי. תרע"ד. ג’רבה.

 

 

"בגדי שש" נדפס בליוורנו תרנ"ט-1899

 

, "קול בכיי" ליוורנו תרנ"ז-1897.

 

 

 

פרדס רמונים ישראל תשע"ג

 

"שער מטעמים-על הטעמים" ישראל תשל"ה-1975.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש סיון שנת ברכת"ך-תרמ"ב-1888 לספר "שירי דוד" לרבי דוד בר משה הכהן זצ"ל ליוורנו תרמ"ב-1888 חתומים: ה"ה הקטן ע"ה נסים ביתן ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש סיון שנת תרמ"ב-1888 לספר "שירי דוד ח"א לרבי דוד בר משה הכהן בני ברק תשמ"ג-1983 חתומים: ע"ה נסים ביתן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט.

בספר "שיר חדש" לרבי אברהם בר סעיד כהן ליוורנו תרנ"ה-1885 נפתחים עוד שני ספרים "פתגם המלך" ו "דברי משה" לרבי זקן משה מאג'וז זצ"ל. בהקדמה לספרים כותב המחבר רבי זקן משה מאג'וז כך " איש צעיר וידידי נפש אהובי ומיודעי תו'ח החה"ש הדה"מ כמוהר"ר רחמים בוכריץ הי"ו.

בהסכמת רבי ג'רבה מחודש תמוז שנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרס"ט-1909, חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, הצעיר שלום הכהן סיל"ט העומד לשרת בקודש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1909 לספר "שלום דוד" חלק ב' לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט , ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט. הצעיר שלום כהן סיל"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בספר "קנה אברהם" לרבי אברהם בר סעיד כהן ג'רבה תרע"ג-1913 מזכירו המחבר בדף ס"ג ע"ב פרשת תצוה "ושמעתי רמז ע"ז ממו'ה החו"ש הדו"מ ר' רחמים בוכריץ הי"ו" וכן בדף ס"ו ע"א.

בהקדמה לספר "אורחות חיים" לרבי חיים כהן ג'רבה תרע"ט-1919 מזכיר המחבר את הספרים "מנחה חדשה" "קול ערב" שאותם חיבר " ר'ב חמ'א ה' הכולל ומו'ר גם הוא מר דיינא מחדש חדושים ונהני מיגיעו דורש טוב לעמו וחושק בתור' כמוהר"ר רחמים בוכריץ זלה"ה.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש אלול שנת תרנ"ב-1892 לספר "מאין יבא" לרבי יעקב בר אברהם הכהן ג'רבה תרנ"ג-1893 חתומים: ע"ה נסים ביתאן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה זקן משה מאזוז ס"ט, ע"ה דוד הכהן ס"ט.

בספר "חסד ואמת" לרבי חיים חורי ג'רבה תרנ"ה-1895 בדף י"ב ע"א דרוש ג' "דרוש אשר דרשתי בפקידת החודש השני ביום כ"ד לחודש אדר א' לעילוי ולמנוחת אדונינו דוד מו'ר נ"ע ולכבוד הרב הקדוש בישישי חכמה הוא ורעהו של מו'ר נ"ע כבוד אדונינו הרב רבי רחמים בוכירץ זצוק"ל.

רבי רחמים בוכריץ עלה בסוף ימיו לארץ ישראל והלך לבית עולמו בירושלים ביום כ"ג טבת שנת תרע"ג-1913.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “יום פטירתו של רבי רחמים בוכריץ זצ"ל

  1. יצחק גבריאל מימראן

    ספריו של רבי רחמים בוכריץ זצ"ל "בגדי שש" על פרקי אבות, "נורא תהילות" על תהלים, יצאו לאור מחדש בשנים האחרונות ע"י הרב אשר חניה מירושלים. כמו כן חלק מספריו נדפסו בספר "פרי המגדן" לנכדו רבי כדיר בוכריץ זצ"ל. כמו כן הספר "ארחות חיים" יצא לאור בשנים האחרונות בכמה מהדורות צילום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.