יום פטירתו של רבי דוד בן-בארון זצ"ל

4120

רבי דוד בן-בארון נולד בשנת תרמ"ה- 1884 למשפחה תוניסאית טיפוסית . למד תורה אצל רבי שלמה דאנה זצ"ל בישיבת "כיד נסים וחברת התלמוד" בתוניס ולמד גם אצל רבי ישועה כהן זצ"ל בעל הספר "מעייני הישועה".

בהקדמת רבי דוד לספר זה משנת תרס"ו – 1906 כותב שרבו רבי ישועה היה אוהב אותו ואת רבי רבי שמואל טייב זצ"ל בעל הספר "כנפי שחר" כבבת עינו. וכמו כן הוא חותם על ההקדמה זאת "רב למעט דוד הוא הקטן בלא"א אליהו בן בארון סליט"א"

בסוף ספר "מעייני הישועה" ישנו ספר נוסף (כך נהגו באותם ימים כדי להפיץ עוד ספר) "מנחת יצחק" מרבי יצחק בן ברכה כהן זצ"ל ובו מספר חידושים וכתוב עליהם "ואלה דברי ידי"ן הבחו"ן (הבחור נעים ברכ"ה) כה"ר דיד בן בארון.
מזה ניתן ללמוד כי רבי דוד בן בארון זצ"ל נהג לחדש חידושים בתורה עוד בימי בחרותו.
מאוחר יותר נתמנה כדיין בבה"ד הרבני הגדול בתוניס וחתום בתפקיד זה בשנת תרפ"ג-1923 במכתב בספר "מאמר אסתר" .

ישנם מכתבים נוספים מאותה תקופה שמופעים בסוף ספר " זיכרון יוסף" בשנת תרצ"ד- 1936 אנו מוצאים אותו חתום ראשון בהסכמת רבני תוניס לספרו של רבי דוד כטורזא זצ"ל "תנובות שדי" . מזה נראה שהיה שני במעלה אחרי רבי דוד כטורזא זצ"ל

בספר "תנובת שדי" לרבי דוד כטורזא ולרבי ישועה אלמאליח זצ"ל ג'רבה תרצ"ו-1936 על ההקדמה לספר מערב חג שבועות שנת תרצ"ו-1936 חתומים הצעיר דוד בן בארון ס"ט. שלמה בלא"א ר' משה שתרוג ס"ט. הצעיר דוד נחום ס"ט.

בהסכמה לספר "שמן טוב" לרבי שמואל טייב זצ"ל סוסה תש"ה-1945 חתומים בשנת "רצית" (ת"ש 1940) שבעה כוכבי לכת חכמי ורבני תוניס יע"א אתה ה' תשמרם אמן .חיים בלעיש. דוד בן בארון. בן ציון ביתאן. שלמה שתרוג. ישועה אלמאליח. דוד ירחי. אליהו גג'.

בהסכמה לספר "מנחת כהן" לרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל מהדורה חדשה חתומים בר"ח סיון המקודש שנת תרנ"ן -ת"ש 1940 : ע"ה חיים בלעיש ס"ט. ע"ה שלמה בלא"א ר"מ שתרוג ס"ט. הצעיר דוד בן בארון ס"ט. ע"ה דוד ברדע ס"ט. ע"ה דוד ירחי ס"ט.

בהסכמה לספר "חשק שלמה" לרבי שלמה חורי זצ"ל ג'רבה תש"ב-1942 חתומים ביום ז' אב התש"ג-1943 ע"ה חיים בלעיש ס"ט. הצעיר דוד בן בארון ס"ט. ע"ה שלמה בלא"א ר"מ שתרוג ס"ט. ע"ה דוד ברדע ס"ט. ע"ה ישועה אלמאליח ס"ט.

בסכמה לספר "מגיד דבריו ליעקב" לרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל תש"ו 1945 . ביום כ"ט שבט תשו"ה (תש"ו 1945)על החתום :ע"ה חיים בלעיש ס"ט. ע"ה ישועה אלמאליח ס"ט. ע"ה דוד בן בארון ס"ט. ע"ה שלמה בלא"א ר"מ שתרוג ס"ט. ע"ה דוד ברדע ס"ט

בספר "שואל ונשאל" לרבי משה כלפון הכהן ג'רבה תשי,ב-1952 בתולדות המחבר יש את המכתב הנ"ל מיום כ"א טבת שנת התש"י-1950 וחתומים עליו: הצעיר דוד בן בארון ס"ט ראש רבני תוניס. ע"ה ישועה אלמאליח חבר וועד ב"ד. ע"ה שלמה בלא"א ר' משה שתרוג חבר וועד ב"ד. ע"ה מרדכי אמייס בלא"א ר' יצחק הכהן ס"ט ראש וועד ב"ד. הצעיר ע"ה מצליח בלא"א רפאל מאג'ז סליט"א חבר וועד ב"ד. ע"ה שלום חדאד ס"ט סופר ראשי לוועד ב"ד. ע"ה פרג'י חקון סופר וועד ב"ד. ע"ה חיים אצוייד ס"ט מזכיר ראשי לרבנות.

בספר "ערך השולחן" לרבי יצחק בר בנימין טייב זצ"ל בסוף הספר בעמ' 16 כך כתוב.
"רבי דוד בן בארון ז"ל כי פעם היה לרבנו ז"ל סכסוך עם אנשי קהילתו, ויעזוב את משרתו מיד פנו אליו ק"ק פורטוגיזיס (כידוע שבתוניס היו שתי קהילות נפרדות) לשרת אצלם ונעתר להם, כאשר בסוף השבוע שילמו לו משכורת גדולה כחמישים ריאל החזרו להם את הכסף והשאיר לעצמו רק חמש עשרה ריאל כאשר נוהג לקבל מקהילתו הקודמת" .

חיזוק נוסף לטיעון זה "מנוחת צדיקים עמ' י' "נראה לנו שלק"ק פורטוגיזיס קמו שני דיינים בלבד לאחר רבי יעקב סלוירה הסוגר את הרשימה מנוחת צדיקים ר' יעקב אלחאייך המעיד על עצמו שהוא העתיק את הרשימה שבידינו ור' דוד בן בארון, הרב הראשי של תוניס 1947-1955. עם ר' דוד "הגורני" דיין ק"ק פורטוגיזיס התמזגו שני הקהילות"

בשנת תש"ז-1947 כשנפטר רבי חיים בלעיש זצ"ל ראש רבני תוניס נתמנה תחתיו כראש בה"ד וכרב ראשי. כשראה שהעומס הוא רב וקשה מינה את רבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל לראש בה"ד.

בספר "אוהל משה" לרב רבי משה כהן דריהם זצ"ל מופעים מכתבים ששלח רבי דוד בן-בארון זצ"ל לרבי משה הכהן דריהם זצ"ל ובהם התואר "הראב"ד מקודש וראש ועד בית דין רבה של תוניס יע"א".

רבי דוד בן בארון זצ"ל היה איש אמת ישר עניו ובעל שם טוב אוהב שלום ורודף שלום דרשן ומנהיג אשר הנהיג ויצג את הקהילה בפני ראשי השלטון וגם היה מאוד מקובל על ביי "שידי למין פשה" ואף הוענקה לא מדלית כבוד .

בנוסח השכבה שאומרים בתוניס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ק"י וג"ן (וגם נפש) הרב ר' דוד בן בארון.

רבי דוד בן בארון נפטר ביום י' לחודש אייר שנת תשט"ו-1955(צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

 

רבי דוד בן בארון זצ"ל


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


3תגובות ב “יום פטירתו של רבי דוד בן-בארון זצ"ל

 1. יצחק גבריאל מימראן

  פורים שמח לכל הגולשים היקרים והחביבים, בשורה טובה ומשמחת לכל המעונין, כי בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור ספרו של הרה"ג דוד בן בארון זצ"ל, ונקרא "ויקן דוד" ניתן להשיגו אצל המו"ל ר' אברהם דרמון יצ"ו בפלא' 0545664210

 2. מאיר

  בס"ד
  שם אביו: אליהו.
  בסוף מעייני הישועה יש חיבור הנקרא 'יצחק בנו' [מבן המחבר ששמו יצחק] ליקוטים: ושם כתוב בליקוטי גמ' ברכות: "וידידי האברך התורני השנון הבחו"ן כה"ר דוד בן בארון יצ"ו". ליקוטי פרשת שמות: "ושמעתי מפי ידידי האברך התורני השנון החכם ונבון הבחו"ן כה"ר דוד בן בארון הי"ו".

  במנחת יצחק מובא על רבי שלמה דאנה: "ידי"ן החו"ש.." [בחידושי מזמור כ"ג בתהלים], הרי שר"ד בן בארון היה וודאי צעיר ממנו.

  היה חותם כמגיה: ב'ן דוד בא' [=דוד בן בארון]

  ר"ד בן בארון היה אומר: שלושה ספרי יסוד יש לנו בהלכות דיני ממונות ואליהם יש לשמוע, וסימנם: שמ"ע ישראל: שלחנו של אברהם, משכנות הרועים וערך השֻלחן.

  והובאה תשובות ממנו בספר משפט כתוב [לר"י זיתון זצ"ל] בכמה מקומות: אה"ע א'. חו"מ ל"א. מערכת א' ד"ה י"ז. מערכת ח' ד"ה ח'.

 3. רולנד אלוני

  שלום לכם,
  מעניין הוא שנמצא אצלי אישור שניתן על ידי הרב, זצ"ל לאבי, דוד אלחייק, ז"ל המאשר שאבי ז"ל פעל בהתנדבות במשך שנים בחברה הקדישא בתוניס, במצוות רחיצת המת.
  בברכה,
  רולנד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.